PRE AUTOŠKOLY


Školiace stredisko prvej pomoci Damar – MH organizuje a realizuje kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov. Kurz je nutné absolvovať, bez kurzu prvej pomoci nemôže byť žiakovi autoškoly umožnené zložiť záverečnú skúšku v autoškole a nemôže mu byť vydané vodičské oprávnenie.

Na kurze prvej pomoci naučíme žiadateľov o vodičské oprávnenie ako sa zachovať v prípade náhleho, život a zdravie ohrozujúceho stavu ktorý sa v cestnej premávke (a nielen tam) môže stať. Kurzy sa realizujú podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z..

Po kurze bude každému žiakovi, ktorý úspešne absolvuje skúšku z poskytovania prvej pomoci, vystavené oficiálne potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci, na základe akreditácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12381-3/2010-OZdV zo dňa 14.5.2010. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci je žiak povinný predložiť v autoškole.
 

Kto kurzy vedie?

Kurzy vedú skúsení inštruktori, ktorí zároveň pracujú ako aktívni záchranári v záchranných službách. Majú bohaté skúsenosti s poskytovaním profesionálnej prvej pomoci pri autonehodách a iných náhlych, život a zdravie ohrozujúcich stavoch. Cena kurzu dohodou.Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH