PRE FIRMY


Školiace stredisko prvej pomoci Damar – MH organizuje a realizuje školenia prvej pomoci pre malé, stredné, ale aj veľké podniky, pre zamestnancov úradov, bánk a ďalších inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť niektorých svojich zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci. Školenie prvej pomoci je možné absolvovať aj v rámci školení BOZP.

Na školení prvej pomoci naučíme Vašich zamestnancov ako sa zachovať v prípade náhleho, života a zdravie ohrozujúceho stavu ktorý sa na pracovisku môže stať. Školenia sa realizujú podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z..

Po školení bude každému zamestnancovi, ktorý úspešne absolvuje skúšku z poskytovania prvej pomoci vystavené oficiálne potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci na základe akreditácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12381-3/2010-OZdV zo dňa 14.05.2010.
 

Kto kurzy vedie?

Kurzy vedú skúsení inštruktori, ktorí zároveň pracujú ako aktívni záchranári v záchranných službách. Majú bohaté skúsenosti s poskytovaním profesionálnej prvej pomoci pri autonehodách a iných náhlych, život a zdravie ohrozujúcich stavoch. Školenia prispôsobujeme cieľovej skupine zamestnancov tak, aby boli v popredí úrazy a stavy ktoré najviac ohrozujú pracovníkov na danom pracovisku alebo prevádzke. Cena školenia závisí od počtu osôb na školení.Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH Prvá pomoc DAMAR - MH